กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย :: Central Administrative Affairs Division
สายตรงผู้อำนวยการ

นางสาวพรรณี ศรีสงคราม
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

โทรศัพท์ 053 776 000

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย :: Central Administrative Affairs Division

อัลบั้มภาพ

image

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์

12/09/2561เปิดดู ...
image

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561

12/09/2561เปิดดู ...
image

งานละครแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ “พญามังรายหลวง”

3/09/2561เปิดดู ...