การอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 3 กรกฎาคม 2561


 รายละเอียด  การอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย


ดาวน์โหลดประกาศวันที่ 29/06/2561     99 views