ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน


 รายละเอียด  

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2561 วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2561 วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561- file does not exist.

ประกาศวันที่ 4/07/2561     143 views