ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน


 รายละเอียด  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561


- file does not exist.

ประกาศวันที่ 4/07/2561     41 views