1) มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (21/02/2562 - 11 views)
2) มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 (11/02/2562 - 12 views)
3) มติการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 (21/01/2562 - 19 views)
4) มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 (15/01/2562 - 29 views)
5) มติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (21/11/2561 - 70 views)
6) มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 (12/10/2561 - 81 views)
7) มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 (25/09/2561 - 91 views)
8) มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2561 (20/08/2561 - 116 views)
9) ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเมื่อมีวาระเร่งด่วน) (4/07/2561 - 125 views)
10) ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน (4/07/2561 - 143 views)
11) การอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (29/06/2561 - 99 views)