ตัวอย่างหนังสือราชการ ประเภทคำสั่ง New


ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ ประเภทคำสั่ง
-คำสั่งไปราชการมหาวิทยาลัย  
-คำสั่งไปราชการคณะ/ศูนย์/สำนัก
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-คำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการ
-คำสั่งไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทน

 

ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 4/08/2561 -  เปิดดู 14,921 views