ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและผู้ปฏิบัติงานประชุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภักเชียงราย ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและผุ้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 6/11/2561 -  เปิดดู 510 views