ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดการระบบบริหารงาน(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 6/11/2561 -  เปิดดู 606 views