Card image cap

เข้าร่วมพิธี รวมพลังความภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22/11/2559เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2559

2/08/2559เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2559

24/06/2559เปิดดู ...
Card image cap

อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

13/06/2559เปิดดู ...
Card image cap

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2/06/2559เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2559

27/05/2559เปิดดู ...
Card image cap

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะและสำนักวิชา

27/04/2559เปิดดู ...
Card image cap

รดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย

27/04/2559เปิดดู ...