การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565


ประกาศวันที่ 25/05/2565 -  เปิดดู 803 views

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565