การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565


ประกาศวันที่ 24/08/2565 -  เปิดดู 363 views

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565