ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561


ประกาศวันที่ 8/08/2561 -  เปิดดู 1,647 views

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย