การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561


ประกาศวันที่ 12/09/2561 -  เปิดดู 1,770 views

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย