Card image cap

การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2567 พิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสภาวิชาการ

11/04/2567เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

11/05/2565เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

10/10/2561เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561

12/09/2561เปิดดู ...
Card image cap

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561

8/08/2561เปิดดู ...