# รายการ
1)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562
8/07/2562 - 6 views

2)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 New
4/06/2562 - 13 views

3)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
25/04/2562 - 34 views

4)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 New
25/04/2562 - 36 views

5)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 New
27/03/2562 - 41 views

6)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 New
21/02/2562 - 49 views

7)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562
11/02/2562 - 49 views

8)

มติการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 New
21/01/2562 - 56 views

9)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 New
15/01/2562 - 72 views

10)

มติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
21/11/2561 - 111 views