# รายการ
1)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563
5/02/2563 - 5 views

2)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
20/01/2563 - 10 views

3)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
26/12/2562 - 9 views

4)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
26/12/2562 - 14 views

5)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562
11/11/2562 - 30 views

6)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562
2/10/2562 - 40 views

7)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
23/09/2562 - 39 views

8)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
31/07/2562 - 44 views

9)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562
8/07/2562 - 56 views

10)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 New
4/06/2562 - 70 views