# รายการ
1)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 New
21/02/2562 - 11 views

2)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562
11/02/2562 - 12 views

3)

มติการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 New
21/01/2562 - 19 views

4)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 New
15/01/2562 - 29 views

5)

มติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
21/11/2561 - 70 views

6)

มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2561
12/10/2561 - 81 views

7)

มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561
25/09/2561 - 91 views

8)

มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2561
20/08/2561 - 116 views

9)

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเมื่อมีวาระเร่งด่วน)
4/07/2561 - 125 views

10)

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
4/07/2561 - 142 views