# รายการ
1)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 New
2/06/2563 - 2 views

2)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
18/03/2563 - 30 views

3)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563
5/02/2563 - 40 views

4)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
20/01/2563 - 50 views

5)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
26/12/2562 - 29 views

6)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
26/12/2562 - 36 views

7)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562
11/11/2562 - 52 views

8)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562
2/10/2562 - 61 views

9)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
23/09/2562 - 62 views

10)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
31/07/2562 - 66 views