# รายการ
11)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
26/12/2562 - 725 views

12)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562
11/11/2562 - 760 views

13)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562
2/10/2562 - 742 views

14)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
23/09/2562 - 894 views

15)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
31/07/2562 - 741 views

16)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562
8/07/2562 - 765 views

17)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
4/06/2562 - 771 views

18)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
25/04/2562 - 786 views

19)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562
25/04/2562 - 803 views

20)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562
27/03/2562 - 793 views