# รายการ
21)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
21/02/2562 - 821 views

22)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562
11/02/2562 - 827 views

23)

มติการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562
21/01/2562 - 856 views

24)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562
15/01/2562 - 966 views

25)

มติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
21/11/2561 - 925 views

26)

มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2561
12/10/2561 - 1,120 views

27)

มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561
25/09/2561 - 1,054 views

28)

มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2561
20/08/2561 - 1,049 views

29)

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเมื่อมีวาระเร่งด่วน)
4/07/2561 - 1,207 views

30)

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
4/07/2561 - 1,312 views