ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเมื่อมีวาระเร่งด่วน)


ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561


ประกาศวันที่ 4/07/2561 -  เปิดดู 183 views