ภาพกิจกรรม : เข้าร่วมพิธี รวมพลังความภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22/11/2559 - 575 views)

รายละเอียด : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดยท่านรองอธิการบดี ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ และนางผ่องศรี ธนกุลพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรสังกัดกองกลางร่วมพิธีรวมพลังความภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย