อัลบั้ม : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
ประเภท : กิจกรรมกอง
12/09/2561 - 15 views
อัลบั้ม : การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
ประเภท : กิจกรรมสภาวิชาการ
12/09/2561 - 22 views
อัลบั้ม : งานละครแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ “พญามังรายหลวง”
ประเภท : กิจกรรมกอง
3/09/2561 - 26 views
อัลบั้ม : ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ประเภท : กิจกรรมสภาวิชาการ
8/08/2561 - 55 views
อัลบั้ม : พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561
ประเภท : กิจกรรมกอง
18/07/2561 - 91 views
อัลบั้ม : อบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประเภท : กิจกรรมกอง
3/07/2561 - 57 views
อัลบั้ม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิวีระภุชงค์ ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆ "ทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ถ้ำหลวงเชียงราย"
ประเภท : กิจกรรมกอง
2/07/2561 - 158 views
อัลบั้ม : อบรมเชิงปฏิบัติการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประเภท : กิจกรรมกอง
29/06/2561 - 45 views
อัลบั้ม : เข้าร่วมพิธี รวมพลังความภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประเภท : กิจกรรมกอง
22/11/2559 - 498 views
อัลบั้ม :
ประเภท : กิจกรรมกอง
21/10/2559 - 210 views
อัลบั้ม : การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2559
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
2/08/2559 - 294 views
อัลบั้ม : การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2559
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
24/06/2559 - 297 views
อัลบั้ม : อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ประเภท : กิจกรรมกอง
13/06/2559 - 315 views
อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประเภท : กิจกรรมกอง
2/06/2559 - 237 views
อัลบั้ม : การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2559
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
27/05/2559 - 274 views
อัลบั้ม : นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะและสำนักวิชา
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
27/04/2559 - 233 views
อัลบั้ม : รดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
27/04/2559 - 266 views
อัลบั้ม : ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2559
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
27/04/2559 - 274 views