อัลบั้ม : การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ประเภท : กิจกรรมสภาวิชาการ
10/10/2561 - 163 views
อัลบั้ม : สภากาแฟมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ประเภท : กิจกรรมกอง
8/10/2561 - 111 views
อัลบั้ม : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ CRRU TEAM วันที่ 28 กันยายน 2561
ประเภท : กิจกรรมกอง
28/09/2561 - 102 views
อัลบั้ม : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
ประเภท : กิจกรรมกอง
12/09/2561 - 78 views
อัลบั้ม : การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
ประเภท : กิจกรรมสภาวิชาการ
12/09/2561 - 149 views
อัลบั้ม : งานละครแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ “พญามังรายหลวง”
ประเภท : กิจกรรมกอง
3/09/2561 - 99 views
อัลบั้ม : ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ประเภท : กิจกรรมสภาวิชาการ
8/08/2561 - 164 views
อัลบั้ม : พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561
ประเภท : กิจกรรมกอง
18/07/2561 - 188 views
อัลบั้ม : อบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประเภท : กิจกรรมกอง
3/07/2561 - 130 views
อัลบั้ม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิวีระภุชงค์ ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆ "ทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ถ้ำหลวงเชียงราย"
ประเภท : กิจกรรมกอง
2/07/2561 - 250 views
อัลบั้ม : อบรมเชิงปฏิบัติการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประเภท : กิจกรรมกอง
29/06/2561 - 98 views
อัลบั้ม : เข้าร่วมพิธี รวมพลังความภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประเภท : กิจกรรมกอง
22/11/2559 - 574 views
อัลบั้ม :
ประเภท : กิจกรรมกอง
21/10/2559 - 258 views
อัลบั้ม : การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2559
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
2/08/2559 - 367 views
อัลบั้ม : การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2559
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
24/06/2559 - 369 views
อัลบั้ม : อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ประเภท : กิจกรรมกอง
13/06/2559 - 368 views
อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประเภท : กิจกรรมกอง
2/06/2559 - 270 views
อัลบั้ม : การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2559
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
27/05/2559 - 305 views
อัลบั้ม : นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะและสำนักวิชา
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
27/04/2559 - 285 views
อัลบั้ม : รดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
27/04/2559 - 309 views
อัลบั้ม : ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2559
ประเภท : กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
27/04/2559 - 318 views