ภาพกิจกรรม : อบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (3/07/2561 - 131 views)

รายละเอียด : อบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย