ภาพกิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน (13/06/2559 - 320 views)

รายละเอียด : ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมริมกก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย