ภาพกิจกรรม : (21/10/2559 - 159 views)

รายละเอียด : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี