ขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติต่อหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ


 รายละเอียด  ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติที่สนองตอบต่อหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มร.ชร.


ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 5/07/2561     76 views