แจ้งกำหนดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


 รายละเอียด  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 10/07/2561     84 views