1) ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 45 ปี (24/09/2561 - 3 views)
2) ประชาสัมพันธ์ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (10/09/2561 - 53 views)
3) ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6/09/2561 - 41 views)
4) ขอเชิญร่วมชมการแสดงละครแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ "พญามังรายหลวง" (20/08/2561 - 37 views)
5) เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 (6/08/2561 - 109 views)
6) เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (18/07/2561 - 50 views)
7) แจ้งประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (17/07/2561 - 44 views)
8) ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (12/07/2561 - 51 views)
9) แจ้งกำหนดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (10/07/2561 - 31 views)
10) ขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติต่อหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ (5/07/2561 - 31 views)
11) ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (26/06/2561 - 29 views)
12) ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561 (19/06/2561 - 47 views)
13) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (7/06/2561 - 54 views)
14) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (7/06/2561 - 73 views)
15) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ (7/06/2561 - 35 views)
16) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ (7/06/2561 - 26 views)
17) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ (7/06/2561 - 25 views)
18) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (7/06/2561 - 27 views)
19) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ (7/06/2561 - 21 views)
20) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (7/06/2561 - 22 views)