1) เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (18/07/2561 - 4 views)
2) แจ้งประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (17/07/2561 - 11 views)
3) ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (12/07/2561 - 9 views)
4) แจ้งกำหนดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (10/07/2561 - 11 views)
5) ขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติต่อหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ (5/07/2561 - 10 views)
6) ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (26/06/2561 - 9 views)
7) ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561 (19/06/2561 - 20 views)
8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (7/06/2561 - 31 views)
9) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (7/06/2561 - 54 views)
10) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ (7/06/2561 - 17 views)
11) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ (7/06/2561 - 12 views)
12) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ (7/06/2561 - 9 views)
13) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (7/06/2561 - 12 views)
14) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ (7/06/2561 - 6 views)
15) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (7/06/2561 - 6 views)
16) ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณจารย์และข้าราชการ (6/06/2561 - 12 views)
17) ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ (6/06/2561 - 7 views)
18) ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ (6/06/2561 - 7 views)
19) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (26/06/2560 - 144 views)
20) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ฉบัยที่ 2 พ.ศ.2560 (26/06/2560 - 102 views)