1) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 8/2560 (1/12/2560 - 50 views)
2) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2560 16 มิ.ย. 2560 (30/08/2560 - 80 views)
3) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 7/2560 วันที่ 14 ก.ค.2560 (30/08/2560 - 122 views)
4) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 19 พ.ค.60 (28/06/2560 - 137 views)
5) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 3/2560 17 มี.ค.60 (28/06/2560 - 78 views)
6) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 เม.ย.60 (28/06/2560 - 98 views)
7) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 ก.พ.60 (28/06/2560 - 53 views)
8) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1/2560วันที่ 20 ม.ค.60 (31/01/2560 - 261 views)
9) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 11/2559 วันที่ 30 ธ.ค.59 (11/01/2560 - 190 views)
10) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่10/2559 วันที่ 18 พ.ย.2559 (6/12/2559 - 200 views)
11) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่9/2559 วันที่ 7 ต.ค.2559 (12/10/2559 - 200 views)
12) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่7/2559 วันที่ 19 ส.ค.59 (12/10/2559 - 131 views)
13) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่8/2559 วันที่ 23 ก.ย.2559 (12/10/2559 - 173 views)
14) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 ก.ค.59 (2/08/2559 - 214 views)
15) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 5/2559 วันที่ 24 มิ.ย.59 (13/07/2559 - 211 views)
16) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 พ.ค.59 (14/06/2559 - 201 views)
17) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 3/2559 วันที่ 22 เม.ย.59 (29/04/2559 - 219 views)
18) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 มี.ค.59 (21/03/2559 - 199 views)
19) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 ก.พ.59 (29/02/2559 - 218 views)