Card image cap

การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2567 พิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสภาวิชาการ

11/04/2567เปิดดู ...
Card image cap

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

19/03/2567เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2567

8/02/2567เปิดดู ...
Card image cap

แสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2566

19/12/2566เปิดดู ...
Card image cap

คณะผู้แทนเทศบาลเมืองจิ่งหง

24/11/2566เปิดดู ...
Card image cap

พิธีสวดพระพุทธมมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20/10/2566เปิดดู ...
Card image cap

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวรรษ วันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี (วันนวมินทรมหาราช)

12/10/2566เปิดดู ...
Card image cap

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิธีประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566

25/09/2566เปิดดู ...
Card image cap

นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมหน่วยงานจัดการศึกษา

25/09/2565เปิดดู ...